Siirry pääsisältöön

Niemi Palvelut Oy: räätälöinnillä kumppanuutta kierto­taloudessa

 

Vastuu ympäristöstä on muutto- ja logistiikkapalveluita tarjoavan Niemi Palvelut Oy:n ytimessä. Vihreät arvot ja kiertotalouden periaatteet näkyvät vahvasti yrityksen päivittäisessä toiminnassa. Ilmastotavoitteet ovat kovat ja niiden eteen tehdään jatkuvasti töitä. Niemen ilmastotavoitteiden kunnianhimoisuudesta kertoo esimerkiksi se, että yrityksen kalusto kulkee tänä päivänä täysin fossiilittomasti. Tähän tavoitteeseen on päästy sillä, että vajaa 200 kaikille liikenteestä tuttuja punaisia autoja kulkee biokaasulla, sähköllä tai uusiutuvalla dieselillä. Niemen toimipisteitä on kahdeksalla eri paikkakunnalla ja yrityksen toimintasäteenä on koko Suomi, sekä ulkomaanpalveluiden osalta myös ulkomaat. Niemellä työskentelee yli 1200 henkilöä. 

Niemen ja Revanssin yhteistyö alkoi vuonna 2019 yrityksen Helsingin toimipisteen kierrätysjakeiden käsittelystä ja jätehuollosta. Niemi oli tunnistanut jakeiden käsittelyn ja jätehuollon ongelmakohtia, joihin he pyrkivät kilpailutuksella puuttumaan. ‘’Tarjoajia oli paljon’’, Niemen kiertotaloudesta vastaava johtaja Mikko Helvelahti tuumaa ja jatkaa, ‘’pelin ratkaisi se, että Revanssi kuunteli ja ymmärsi vaatimuksemme ja tarpeemme. Tämän pohjalta Revanssi räätälöi meille sopivan palvelun’’. Nyt keskimäärin noin 160 henkeä työskentelee päivittäin Revanssin kanssa pelkästään Niemen Helsingin toimipiteellä. ‘’Ei ole olemassa vakioratkaisua, joka sopisi kaikille yrityksille. Lähtökohtana pitää olla aina räätälöinti, jotta palvelut tehdään tehokkaiksi, toimiviksi ja helpoiksi. Laadusta ei tingitä‘’, painottaa asiakkuudesta vastaava Ilari Toivakka.  

Revanssi hyödyntää toiminnassaan omistajansa Kuusakoski Oy:n vastaanotto- ja käsittelypihoja. Tämä oli omiaan ratkaisemaan kilpailutuksen Revanssin hyväksi. ‘’Kun muuttoauto on täynnä puuta ja metallia voi sen ajaa suoraan Kuusakosken pisteelle, jolloin se ei kuormita omia kierrätyspisteitämme. On ensiarvoisen tärkeää, että Revanssin tai Kuusakosken vastaanottopisteitä on siellä täällä’’, Helvelahti toteaa. 

Kun Revanssi valikoitui kumppaniksi, Niemi päivitti samalla kierrätysjakeiden ja jätteiden keräykseen käytettävää kalustoa. Pelkkien lavojen ja puristimien lisäksi tuli lavoille murskaimet, jotka voivat puristaa lavalla olevan materiaalin melkein puolet pienempään tilaan. Suuremmat kuormakoot pitävät huolen siitä, että turhaa ilmaa ei kuljetella. Isot investoinnit olivat täten myös ympäristöteko. Kun kumppanuus Helsingin toimipisteellä lähti toimimaan hyvin, oli tarve yhteistyön laajennukseen. ‘’Yhteistoimintaa on luonnollista laajentaa, kun ollaan tyytyväisiä saamiimme palveluihin’’, Helvelahti kertoo. Nyt Revanssi toimii kumppanina myös Niemen Lahden ja Tampereen toimipisteissä. 

Vaikka alkuun oli paljon muutoksia ja yhteistyön hiomista, ei sovittuihin asioihin ole alun jälkeen tarvinnut suuremmin puuttua. Yhteistyön alkaessa Niemi otti käyttöön Revanssin sähköisen järjestelmän, jossa saa tehtyä helposti tyhjennystilaukset ja ladattua kattavat raportit. Raportointia muokattiin osin Niemen tarpeiden mukaan. Tämä on hyvä osoitus räätälöinnistä. Niemen alueelliset edustajat tapaavat etäyhteydellä asiakkuutta hoitavia Ilari Toivakkaa ja Henri Kämppiä säännöllisesti noin kerran kahdessa kuukaudessa. Säännöllinen yhteydenpito on tärkeää tiedon jakamiseksi ja kehitysehdotusten läpikäymiseksi. ‘’Säännölliset tapaamiset takaavat sen, että pystymme tarttumaan asioihin, ennen kuin ne muodostuvat ongelmiksi’’, Toivakka korostaa.   

Kiertotalous on ketju, jossa jokaisella on tärkeä rooli. Oma roolinsa on myös helppoudella. Niemellä kierrätys on tehty asiakkaalle helpoksi. Niemen asiakas pystyy kierrättämään, vaikka kokonaisen toimiston etusijajärjestyksen mukaisesti. Revanssi on puolestaan räätälöinnin avulla pystynyt tukemaan Niemen kierrätyspalvelua. Revanssi on toimittanut nopealla aikataululla esimerkiksi puristimia, lavoja ja kontteja Niemen projektikohteisiin. Tällä toiminnalla vältetään päästöt ja vaiva, kun materiaalia ei viedä ensin Niemen omiin kierrätyspisteisiin. 

‘’On mahtavaa, että pystymme olemaan Niemen kumppanina yrityksen toteuttaessa kunnianhimoisia ilmastotavoitteitaan. Meidän tehtävänämme on huolehtia siitä, että materiaalit hyödynnetään mahdollisimman hyvin uusiokäyttöä varten’’, iloitsee Toivakka.