Siirry pääsisältöön

Anteron ranne ei murtunutkaan

”Ei turvallisuushavainnon kirjaamisesta kuitenkaan mitään hyötyy oo.” Näin tuumasi Antero kaaduttuaan helmikuisena päivänä työpaikkansa pihalla ja satutettuaan polvensa. Turvallisuushavainto jäi kirjaamatta ja Antero jatkoi työpäiväänsä miettimättä kaatumistaan sen kummemmin, vaikkakin polven jomotus siitä häntä muistuttikin. Työkavereitaan hän kehotti olemaan varovaisia pihalla kulkiessa, sillä piha-alue oli liukas.

Anteron ajatusmaailma kieli siitä, että Antero ei uskonut, että havaintoja kirjaamalla hän saisi organisaatiossa konkreettisia muutoksia aikaiseksi. ”Ei turvallisuushavainnon kirjaamisesta kuitenkaan mitään hyötyy oo”. Toisin sanoen Anterolla oli luottamuspula työnantajaansa kohtaan.

Muutaman viikon kuluttua Antero kaatui samaisella pihalla, tällä kertaa kuitenkin hieman vakavammilla seurauksilla. Hän kolautti kaatuessaan päänsä ja lisäksi yrittäessään pehmentää kaatumistaan kädellään mursi hän ranteensa. Tuloksena oli kahden kuukauden sairausloma murtuneesta ranteesta sekä lievästä aivotärähdyksestä. Sairauslomalla ollessaan Antero ei voinut olla syyttämättä työnantajaansa tapahtuneesta. Miksi ihmeessä piha-aluetta ei oltu hiekoitettu huolellisemmin?

Anteron työtapaturman jälkeen työnantaja kuuli, että tapaturmaan johtanut kaatuminen ei ollut ensimmäinen kerta, kun Antero oli kaatunut pihalla. Tämän kuultuaan työnantajalle heräsi kysymys siitä, miksi jo ensimmäisestä kaatumisesta ei oltu kirjattu turvallisuushavaintoa.

Työntekijät jättävät turvallisuushavaintoja kirjaamatta monesta eri syystä. Syynä voi olla esimerkiksi edellä mainittu luottamuksen puute; Jos työntekijöillä ei ole luottamusta siihen, että organisaatio ottaa heidän tekemiään havaintoja vakavasti ja toteuttaa niihin liittyviä parannustoimia, saattaa havainnot jäädä kirjaamatta. Muita syitä havaintojen kirjaamatta jättämiselle voi olla muun muassa pelko seuraamuksista, ajan ja resurssien puute tai puutteellinen koulutus.

Organisaation tulee tunnistaa havaintojen kirjaamatta jättämiseen liittyvät haasteet ja pyrkiä luomaan avoin ja turvallinen ympäristö, jossa työntekijät voivat ilmaista huolenaiheitaan turvallisuudesta ilman pelkoa seuraamuksista. Tämä edellyttää selkeää koulutusta ja viestintää, sekä avoimen vuorovaikutuksen ilmapiiriä. Lisäksi on pidettävä huoli siitä, että työntekijöillä on aikaa työaikansa puitteissa kirjata havaitsemiaan havaintoja. Keskeisessä roolissa on työntekijän ja työnantajan välinen luottamus; On tärkeää pitää huoli siitä, että työntekijät kokevat tulleensa kuulluksi ja että heidän tekemillä havainnoillaan on merkitystä.

Palataan takaisin Anteroon: Mietitään sitä, mitä olisi käynyt, jos hän olisikin kirjannut turvallisuushavainnon heti sen jälkeen, kun hän ensimmäisen kerran kaatui työpaikkansa pihalla. Juurisyyksi hän olisi kirjannut pihan liukkauden ja sen, että pihan hiekoittamisesta vastaava aliurakoitsija ei ollut kyseisenä päivänä töissä. Välittömiksi korjaustoimenpiteiksi hän olisi kirjannut pihan hiekoittamisen. Sen lisäksi ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin hän olisi kirjannut seuraavat ehdotukset; hiekoitushiekan saatavilla olo kaikille työntekijöille, ei vain aliurakoitsijalle, jonka vastuualueeseen pihan hiekoittaminen kuuluu. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan sellaisen aurauskaluston käyttö, joka ei tee pihasta niin liukasta, että pihalla kaatuu väistämättä, jos sitä ei keretä aurauksen jälkeen heti hiekoittamaan.

Havainto olisi mennyt eteenpäin pihavastaavalle, joka olisi tehnyt tarvittavat toimenpiteet kaatumisten ennaltaehkäisemiseksi: Vastuu pihan hiekoittamisesta olisi siirretty omalle henkilöstölle, jolloin piha hiekoitettaisiin aina tarpeen vaatiessa eikä hiekoittaminen olisi riippuvainen aliurakoitsijan läsnäolosta. Lisäksi hiekoitushiekka-astia olisi siirretty kaikkien saataville niin, että jokainen liukkaan kohdan havaitessaan olisi voinut lisätä hiekkaa alueelle. Lisäksi kehitysehdotus aurauskaluston päivittämisestä olisi laitettu eteenpäin hankinnoista vastaavalle.

Turvallisuushavaintojen kirjaaminen on tärkeä osa organisaatioiden turvallisuuskulttuuria. Havaintojen kirjaaminen auttaa organisaatioita tunnistamaan potentiaaliset turvallisuusongelmat ja riskit. Kun havainnot kirjataan, niitä voidaan analysoida ja käyttää perustana turvallisuuden parantamistoimenpiteille. Turvallisuushavainnot auttavat myös ennakoivassa toiminnassa; Ne voivat paljastaa mahdolliset turvallisuusuhat ennen kuin ne johtavat onnettomuuksiin tai tapaturmiin. Näin organisaatiot voivat toteuttaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä estääkseen vahingot tai loukkaantumiset. Lisäksi havaintojen kirjaaminen antaa mahdollisuuden oppia virheistä ja parantaa turvallisuuskäytäntöjä. Havaintoja analysoimalla voidaan tunnistaa turvallisuuskäytäntöjen tehokkuutta, ja tätä tietoa voidaan käyttää päätöksenteossa sekä resurssien kohdentamisessa.

Mikäli Antero olisi kirjannut turvallisuushavainnon ja korjaus- sekä ennaltaehkäisevät toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi olisi tehty, riski Anteron uudelleenkaatumiselle olisi saatu minimoitua ja näin ollen mitä todennäköisimmin hän olisi välttynyt kätensä murtumiselta sekä kahden kuukauden sairauslomalta. Lisäksi työnantaja olisi välttynyt sairausloma-ajan sekä tuuraajan palkkaamisen tuomilta lisäkuluilta.

Tämän tarinan Antero on fiktiivinen hahmo, eikä onneksi kenenkään ranne ole murtunut. Oikeus turvalliseen työpaikkaan ei kuitenkaan kuulu vain tämän tarinan Anterolle, se kuuluu meille kaikille.

eveliina

 

 

 

 

Eveliina Helmi-Musakka
Laatupäällikkö
Revanssi Oy