Siirry pääsisältöön

Jätehuollon ja kierrätyksen hiilijalanjälkimittarit

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden selvittää sekä tavanomaisesta jätehuollosta että eri metallijakeiden kierrätyksestä aiheutuva hiilijalanjälki sekä -kädenjälki. Laskennassa otetaan huomioon koko jätehuollon arvoketju, eli kaikista kuljetuksista, käsittelystä sekä jätteiden loppusijoituksesta, kierrätysprosessista tai energiahyödynnyksestä aiheutuvat päästöt. Lisäksi huomioidaan jätteiden hyödynnyksen ansiosta vältetyt päästöt, eli hiilikädenjälki. Laskenta tuottaa asiakkaalle tarkan ja selkeän yhteenvedon omien jätehuoltopalveluiden ilmastovaikutuksista.

Hiilijalanjälki- ja kädenjälkilaskennan rakenne ja laatu

Hiilijalanjälki on luku, johon on tiivistetty toiminnan, tuotteen tai palvelun aiheuttama vaikutus ilmaston lämpenemiseen. Hiilikädenjälki puolestaan kuvaa esimerkiksi raaka-aineen, tuotteen tai palvelun aiheuttamaa myönteistä ilmastovaikutusta. Positiivinen ilmastovaikutus syntyy, kun vertailukohteena käytetyllä ratkaisulla saadaan aikaan pienempi hiilijalanjälki kuin yleisesti käytössä olevalla ratkaisulla.

Hiilikädenjälkilaskennassa on käytetty mahdollisimman tuoreita ja Revanssi Oy:n palveluntuotannolle relevantteja kertoimia ja taustaselvityksiä. Sekä jalanjälki- että kädenjälkilaskenta sisältävät silti jonkin verran epävarmuuksia. Näitä aiheuttavat esimerkiksi ajantasaisten päästötietojen saatavuus, kattavuus ja vertailukelpoisuus. Useiden päästökertoimien arvot vaihtelevat vuosittain tilastoinnista johtuen, ja vuosien välillä voi olla merkittäviäkin eroja. Käytetyt tietolähteet ovat pääsääntöisesti suomalaisia, ja muita pohjoismaalaisia lähteitä käytettäessä on valittu sellaiset, jotka teknologisesti vastaavat parhaiten Revanssi Oy:n palvelua. Olemme sitoutunut päivittämään laskurin päästökertoimia vuosittain, jotta asiakkaille saadaan aina mahdollisimman ajantasainen ja luotettava tieto jätehuollon ilmastovaikutuksista.

”Sitä mitä ei mitata, ei voi muuttaa”

Kierrätyksen ja jätehuollon hiilijalanjäljen ja -kädenjäljen laskennan avulla yritys voi tarkastella toimintaansa ja tuotantoaan päästöjen näkökulmasta. Päästötietoja voidaan hyödyntää tulevia investointeja ja tuotannollisia päätöksiä tehtäessä. Ilman tarkkoja ja tarkoitukseensa kehitettyjä laskureita kierrätyksen ja jätehuollon jalanjälkeä tai kädenjälkeä ei saa pätevästi todennettua.

Mahdollisuus päästökompensaatioon

Asiakkaan on mahdollista myös kompensoida kauttamme kierrätyksestä ja jätehuollosta syntyneet päästöt. Tuemme avoimia suomalaisia luontokohteita.

Asiakkaan saama aineisto

Asiakas vastaanottaa vuosittain laskennasta koontiraportin, sanallisen kuvauksen koontiraportista, sekä todistuksen mahdollisesta jätehuollon ilmastovaikutuksien kompensoinnista.

Räätälöimme raportteja asiakkaan toiveiden mukaan, esimerkiksi isommille metalliasiakkaille voimme tarjota metallijaeittain tarkempaa raporttia, voimme erotella väliaikaisen rakentamisen jätteiden päästöt jatkuvan jätehullon päästöistä tai voimme tuottaa vuosittaista vertailuaineistoa.

Aineistot ovat suomeksi, mutta saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.
Laskennat suoritetaan laskurityökaluilla, jotka toteutettiin yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.

Kysy lisää asiakaspäälliköltä sara.peltola@revanssi.fi tai 050 911 6949