Siirry pääsisältöön

Hiilijalanjälki ja -kädenjälkilaskentaa päivitetty – nyt mukana myös metallijakeet!

Metallien kierrätyksen ilmasto- ja ympäristöhyödyt ovat niin suuria, että pienienkin virtojen kierrättäminen on tärkeää. Uuden laskurin avulla Revanssin asiakkaat saavat nyt tarkat laskelmat myös eri metallijakeiden kierrättämisen ilmastovaikutuksista. 

Revanssi ja Positive Impact selvittivät alkuvuodesta Revanssin asiakkaiden tavanomaisten jätteiden jätehuollosta aiheutuvan hiilijalanjäljen sekä jätteiden kierrätyksen ansiosta saavutetut vältetyt päästöt, eli hiilikädenjäljen. Näiden tietojen avulla luotiin jätehuollon hiilijalanjälkilaskuri, jolla voidaan laskea asiakaskohtaisesti esimerkiksi edeltävän vuoden hiilijalanjälki ja -kädenjälki. Nyt olemme jatkaneet työtä selvittämällä eri metallijakeiden hiilijalanjäljen koko jätehuollon arvoketjun ajalta aina asiakkaalta loppukäyttäjille asti, jotka tekevät metalleista uusien tuotteiden raaka-aineita. Lisäksi selvitimme vastaavien neitseellisten metallien hiilijalanjäljet, joihin vertaamalla hiilikädenjälki lasketaan. Selvitys tehtiin teräs-, alumiini-, rosteri-, kupari-, messinki-, kaapelijakeille sekä sähkö- ja elektroniikkaromulle. 

Kierrätysmetallien arvoketju on usein pitkä ja monivaiheinen, ja niiden hiilijalanjälki saattaa vaikuttaa korkealta erityisesti hyödyntämisen prosesseiltaan. Kierrätysmetallien hiilijalanjäljet ovat kuitenkin merkittävästi pienempiä kuin neitseellisillä raaka-aineilla metallikaivosteollisuuden energiaintensiivisyyden vuoksi. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että pelkän hiilijalanjäljen tuijottamisen lisäksi tarkastellaan myös niiden kierrätyksen ansiosta vältettyjä päästöjä. On myös hyvä pitää mielessä, että neitseellisten metallien kaivostoiminnalla suuren energiankulutuksen lisäksi muitakin huomattavia ympäristövaikutuksia, kuten meluhaittoja, muutoksia maisemaan sekä vaikutuksia vesistöihin ja elinympäristöihin. 

Metalleja voidaan kierrättää loputtomasti, eli metallituotteet voidaan aina sulattaa uusiksi raaka-aineiksi elinkaarensa lopussa. Tämä säästää metallista riippuen jopa 20 kertaisesti energiaa verrattuna neitseelliseen metalliin. Metallien kierrättäminen tuo mukanaan muitakin etuja, sillä keskimäärin se vähentää ilmansaasteita 80%, vesien saastumista 76% ja vedenkäyttöä 40% verrattuna neitseellisen metallin tuotantoon. Kun tarkastellaan yksittäisiä metallijakeita, kierrätyksen merkitys konkretisoituu entisestään. Esimerkiksi terästä kierrättämällä voidaan säästää 72% energiaa ja vähentää 58% hiilidioksidipäästöjä verrattuna neitseellisen teräksen tuotantoon.  Vuonna 2018 EU:ssa kierrätettiin 94 miljoona tonnia teräsromua, jonka ansiosta vältyttiin 157 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöiltä. Tämä vastaa kaikkien Ranskan, Iso-Britannian ja Belgian autojen päästöjä. Alumiinia kierrättämällä päästään vielä vaikuttavampaan tulokseen, sillä kierrätys säästää energiaa 95% ja hiilidioksidipäästöjä 92% verrattuna neitseellisen alumiinin tuotantoon.

Kuten jo jätehuollon hiilijalanjälkilaskuria tehdessä todettiin, on hiilijalanjälki- ja kädenjälkilaskennassa epävarmuuksia. Näitä aiheuttavat esimerkiksi ajantasaisten päästötietojen saatavuus, kattavuus ja vertailukelpoisuus. Monien päästökertoimien arvot vaihtelevat vuosittain tilastoinnista johtuen, ja vuosien välillä voi olla merkittäviäkin eroja. Metallijakeiden osalta työtä kuitenkin helpotti se, että useat kierrätysmetalleita hyödyntävät yritykset ovat laskeneet tuotantoprosessinsa hiilijalanjäljen, ja päivittävät sitä säännöllisesti. Ala on myös hyvin selvillä siitä, kuinka tuotannon päästöjä voidaan laskea, ja joillain yrityksillä onkin käynnistetty toimenpiteitä asiaan liittyen. Revanssi on myös sitoutunut tarkastelemaan ja tarvittaessa päivittämään laskennassa käytettyjä kulutus- ja päästötietoja vuosittain, joka takaa mahdollisimman tarkan ja ajantasaisen hiilijanlanjälki ja -kädenjälkilaskennan asiakkaille. 

Jätehuollon hiilijalanjälkilaskuria tehdessä pohdimme sitä, kuinka meillä ei ole enää varaa jättää tekemättä niitä pieniäkään ilmastonmuutosta hillitseviä tekoja, kuten oikeanlaista lajittelua. Metallien kierrätyksen kohdalla ilmastohyödyt ovat niin kiistattoman suuria, että pienienkin virtojen kierrättäminen on tärkeää. Metallien kierrätys on kannattavaa myös neitseellisiin metalleihin liittyvien ympäristövaikutusten ja energian saatavuusongelmien vuoksi, joka ohjaa ottamaan kaikki sitä säästävät toimenpiteet käyttöön. Lisäksi metallien kierrätyksellä on merkittävä rooli kiertotaloudessa, rajallisten luonnonvarojen säästämisessä sekä työvoimavaltaisena alana myös ihmisten työmahdollisuuksien lisäämisessä. Nyt jos koskaan metallien kierrätys kannattaa! 

Satu Åhlström
Vastuullisuusasiantuntija
Positive Impact

Positive Impact tarjoaa strategisia, digitaalisia ja faktoihin perustuvia kestävän kehityksen ratkaisuja. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan heille olennaisia asioita muuttuvassa maailmassa ja hallitsemaan niitä käytännön vastuullisuustyön avulla. Missiomme on yhdistää kestävän kehityksen data tosielämän muutoksiin.

 

Lue lisää jätehuollon hiilijalanjälkilaskurista, hiilijalanjäljestä ja -kädenjäljestä täältä

Blogissa on käytetty lähteenä EuRIC AISBL:in raporttia Metal Recycling Factsheet