Siirry pääsisältöön

Revanssi selvitti jätehuoltopalveluidensa hiilijalan- ja kädenjäljen

Revanssi ja Positive Impact tarttuivat yhdessä tärkeään aiheeseen ja selvittivät Revanssin asiakkaiden jätehuollosta aiheutuvan hiilijalanjäljen ja -kädenjäljen tuottamalla päästöjen laskentaan tarkoitetun laskurin. Hiilijalanjälkilaskurissa otetaan huomioon koko jätehuollon arvoketju, eli kaikista kuljetuksista, käsittelystä sekä jätteiden kierrätysprosessista tai energiahyödynnyksestä aiheutuvat päästöt.

Erityisesti jätteiden hyödyntämisen prosesseista aiheutuu päästöjä, jotka saattavat vaikuttaa korkeilta. Tämän vuoksi laskuria rakennettaessa koettiin tärkeänä huomioida myös jätteiden hyödynnyksen ansiosta vältetyt päästöt, eli hiilikädenjälki. Laskurin avulla saadaan siis kattava kuva Revanssin palvelusta niin päästöjen kuin vältettyjen päästöjenkin osalta.

Hiilijalanjälki on luku, johon on tiivistetty toiminnan, tuotteen tai palvelun aiheuttama vaikutus ilmaston lämpenemiseen. Hiilikädenjälki puolestaan kuvaa esimerkiksi raaka-aineen, tuotteen tai palvelun aiheuttamaa myönteistä ilmastovaikutusta. Positiivinen ilmastovaikutus syntyy, kun vertailukohteena käytetyllä ratkaisulla saadaan aikaan pienempi hiilijalanjälki kuin yleisesti käytössä olevalla ratkaisulla.

Tehokkaalla jätehuollolla vältetään paljon päästöjä. Esimerkiksi pahvin tai metallin kierrätyksellä uusien tuotteiden raaka-aineeksi on huomattavasti pienempi hiilijalanjälki kuin neitseellisten raaka-aineiden käytöllä vastaavissa tuotteissa. Myös energiahyödynnykseen päätyvillä jätteillä on hiilidioksidipäästöjä vähentävä vaikutus kun niillä korvataan fossiilisia polttoaineita, joiden päästöt ovat jätepohjaisia polttoaineita merkittävästi korkeampia.

Hiilijalanjälki- ja kädenjälkilaskennassa on epävarmuuksia. Näitä aiheuttavat esimerkiksi ajantasaisten päästötietojen saatavuus, kattavuus ja vertailukelpoisuus. Monien päästökertoimien arvot vaihtelevat vuosittain tilastoinnista johtuen, ja vuosien välillä voi olla merkittäviäkin eroja.

Revanssi tarttui kuitenkin haasteeseen selvittämällä tarkasti mm. omien laitostensa polttoaineiden kulutustietoja sekä yhteistyökumppaneidensa käsittelyprosessien energiankulutusta. Revanssi on myös sitoutunut tarkastelemaan ja tarvittaessa päivittämään laskennassa käytettyjä kulutus- ja päästötietoja vuosittain, joka takaa mahdollisimman tarkan ja ajantasaisen hiilijanlanjälki ja -kädenjälkilaskennan asiakkaille.

Hiilijalanjälki ja -kädenjälki eivät ole vähäisiä tai yhdentekeviä asioita. Niiden koko nimittäin vaikuttaa suoraan yhteen ihmiskunnan suurimmista haasteista, ilmastonmuutokseen. On tärkeää tiedostaa kaikkien tekojemme ilmastovaikutukset, jotta opimme toimimaan kestävällä tavalla. Ihmiskunta on jo nostanut maapallon lämpötilaa keskimäärin reilun asteen verran esiteollisesta ajasta, ja lähenemme jatkuvasti hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n määrittelemää kriittistä 1,5 celsiusasteen rajaa. Tämän rajan ylittäminen voi aiheuttaa peruuttamattomia seurauksia niin ympäristölle kuin ihmisillekin. Ilmastotekojen suhteen kysymys ei enää ole, onko meillä varaa toimia hiilineutraalisti, vaan siitä, että meillä ei enää ole varaa jatkaa entiseen malliin. Pienilläkin ympäristöteoilla voi siis olla suuri vaikutus, ja tämän päivän päätöksillä on seurauksia pitkälle tulevaisuuteen. Lajittelu on helppo ympäristöteko, joka mahdollistaa jätteiden mahdollisimman tehokkaan hyödyntämisen. Ole sinäkin mukana!

Satu Åhlström
Vastuullisuusasiantuntija
Positive Impact

 

 

 

 

Positive Impact tarjoaa strategisia, digitaalisia ja faktoihin perustuvia kestävän kehityksen ratkaisuja. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan heille olennaisia asioita muuttuvassa maailmassa ja hallitsemaan niitä käytännön vastuullisuustyön avulla. Missiomme on yhdistää kestävän kehityksen data tosielämän muutoksiin.