Siirry pääsisältöön

Onko erilliskeräysvelvoitteet kunnossa?

 

Jätteiden erilliskeräykseen tuli tiukempia velvotteita heinäkuussa 2022. Nyt vuoden loppuun on hyvä käydä läpi yrityksen jäte- ja kierrätysasiat. Lue alta muutokset muihin kuin asuinkäytössä oleviin kiinteistöihin sekä rakennus- ja purkutyömaihin liittyen. Voit olla meihin yhteydessä mikäli jokin asia mietityttää.

Lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on kerättävä toisistaan erillään, eikä niitä saa sekoittaa muihin jätteisiin tai materiaaleihin. Tämä takaa mahdollisimman yhtenäisen materiaalin laadun hyödyntämistoimintoja varten. Erilliskeräys velvoittaa, jos yritys sijaitsee taajamassa tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella, sekä syntyvien jätteiden keskimääräiset viikkomäärät. Käytännössä siis valtaosa yrityksistä kuuluu erilliskeräysvelvoitteen piiriin.

Mikäli viikottainen jätemäärä ylittyy on siirryttävä erilliskeräykseen:

 • muuta biojätettä kuin puutarha- tai puistojätettä 10 kg
 • muovipakkausjätettä 5 kg
 • paperi- ja kartonkipakkausjätettä 5 kg
 • lasipakkausjätettä 2 kg
 • metallipakkausjätettä ja muuta pienikokoista metallijätettä yhteensä 2 kg viikossa

Lisäksi on järjestettävä puutarha- ja puistojätteen, tekstiilijätteen ja suurikokoisten käytöstä poistettujen esineiden sekä muun kuin edellä tarkoitetun muovi-, paperi-, kartonki-, lasi- ja metallijätteen erilliskeräys mahdollisuuksien mukaan. Pakkausjäte on mahdollisuuksien mukaan kerättävä yhdessä muun samaa materiaalia olevan jätteen kanssa, mikäli yhteiskeräys ei heikennä hyödynnettävän materiaalin laatua.

Biojätteen erilliskeräyksen voi korvata kiinteistöllä tapahtuvalla kompostoinnilla. Jos toiminnassa syntyy huomattavan suuria määriä tasalaatuista tiettyä materiaalia on tällainen jäte lajiteltava erikseen. Tällaisia voisi olla vaikka kalvomuovi.

Näistä velvotteista voidaan kuitenkin poiketa tietyissä tilanteissa:

1) erilaisten jätteiden yhteiskeräys ei heikennä niiden laatua eikä vähennä mahdollisuuksia valmistella ne uudelleenkäyttöön, kierrättää ne tai hyödyntää ne muulla tavoin etusijajärjestyksen mukaisesti;

2) erilliskeräys ei johda parhaaseen mahdolliseen kokonaistulokseen, kun otetaan huomioon jätteen jätehuollon kokonaisvaikutukset ympäristöön;

3) erilliskeräys ei ole teknisesti toteutettavissa, kun otetaan huomioon jätteen keräyksen hyvät käytännöt;

4) erilliskeräyksen kustannukset olisivat kohtuuttomia ottaen huomioon mahdollisuudet parantaa erilliskeräyksen kustannustehokkuutta, erilliskerätyn jätteen ja siitä jalostetun uusioraaka-aineen myynnistä saatavat tulot sekä kustannukset, jotka syntyvät lajittelemattoman jätteen keräyksen ja käsittelyn kielteisistä ympäristö- ja terveysvaikutuksista.

On hyvä olla myös perillä kuntanne erilliskeräysvaatimuksista, sillä kunta voi jätehuoltomääräyksissään supistaa tai laajentaa jäteasetuksen erilliskeräysvaatimuksia sekä asettaa uusia erilliskeräysvaatimuksia myös muille kuin asetuksessa tarkoitetuille jätelajeille.

 

Rakennus- ja purkukohteiden jätehuolto

Rakennus- ja purkujätteen syntyä tulee projektin suunnittelulla ja toteuttamisella pyrkiä vähentämään. Rakennus- ja purkujätteen osalta on järjestettävä erilliskeräys ainakin seuraaville jätelajeille:

 • betoni, tiili, kivennäislaatat ja keramiikka mahdollisuuksien mukaan lajiteltuina jätelajeittain;
 • asfaltti;
 • bitumi ja kattohuopa;
 • kipsi;
 • kyllästämätön puu;
 • metalli;
 • lasi;
 • muovi;
 • paperi ja kartonki;
 • mineraalivillaeriste;
 • maa- ja kiviaines.

Näistä velvotteista voidaan kuitenkin poiketa tietyissä tilanteissa:

1) erilaisten jätteiden yhteiskeräys ei heikennä niiden laatua eikä vähennä mahdollisuuksia valmistella ne uudelleenkäyttöön, kierrättää ne tai hyödyntää ne muulla tavoin etusijajärjestyksen mukaisesti;

2) erilliskeräys ei johda parhaaseen mahdolliseen kokonaistulokseen, kun otetaan huomioon jätteen jätehuollon kokonaisvaikutukset ympäristöön;

3) erilliskeräys ei ole teknisesti toteutettavissa, kun otetaan huomioon jätteen keräyksen hyvät käytännöt;

4) erilliskeräyksen kustannukset olisivat kohtuuttomia ottaen huomioon mahdollisuudet parantaa erilliskeräyksen kustannustehokkuutta, erilliskerätyn jätteen ja siitä jalostetun uusioraaka-aineen myynnistä saatavat tulot sekä kustannukset, jotka syntyvät lajittelemattoman jätteen keräyksen ja käsittelyn kielteisistä ympäristö- ja terveysvaikutuksista.

 

Lähteet

Jäteasetus

Jätelaki